(1273) TỰ CHỪA TẬT XẤU

(1273) TỰ CHỪA TẬT XẤU
Lúc buồn chợt nhớ một chuyện xưa:
Lắm thứ mình ưa người chẳng ưa!
Mình muốn mình sao người phải vậy,
Biết là xấu đã quyết tâm chừa!
Phương Minh 
(5/1984)

 

bình luận

bình luận