(1151) NGƯỠNG MỘ CÔNG LAO

(1151) NGƯỠNG MỘ CÔNG LAO
Những người đạt tột đỉnh vinh quang,
Cống hiến nào ai dám sánh ngang!
Để tưởng nhớ công lao của họ,
Ta cúi đầu ngưỡng mộ nghiêm trang!
Phương Minh (8/2015)

 

bình luận

bình luận