(1102) LẠC VÀO MƠ

(1102) LẠC VÀO MƠ
Cảm hứng dâng cao… trào ý thơ,
Đưa hồn thi sĩ lạc vào mơ !
Nhìn đời cảm thụ thêm sâu sắc,
Ý lạ, hay chợt đến, bất ngờ!
Phương Minh (6/1965)

bình luận

bình luận