(1026) LÀM RA BÀI THƠ

(1026) LÀM RA BÀI THƠ
Người làm thơ cứ mãi mong chờ,
Cảm hứng dâng cao thật bất ngờ !
Chọn ý lợi đời mình thấy thích,
Mượn ngôn từ diễn đạt thành thơ !
Phương Minh (9/1965)

 

bình luận

bình luận