(1015) HỌC LÀM NGƯỜI

(1015) HỌC LÀM NGƯỜI
Học để làm người suốt cả đời,
Học hoài, học mãi chẳng hề ngơi!
Con đường học còn xa thăm thẳm,
Biết đến khi nào mới tới nơi…!
Phương Minh (11/2011) 

* Bài thơ được tác giả làm nhân ngaỳ sinh nhật 69 tuổi (9/11/2911)

**2015 : 12/2 , 29/7 (225)

**2017 : 4/10

bình luận

bình luận