(0030) BƠI TRONG BỂ KHỔ

(0030) BƠI TRONG BỂ KHỔ
Được sanh ra sống ở trên đời,
Bể khổ đời ai cũng phải bơi!
Sống ít nhu cầu càng hạnh phúc,
Nhiều nhu cầu khổ lắm ai ơi!
Phương Minh (4/1962)

*2016 : 10/5 (372), 2/12 (504)

*201 :  12/7

____________________

Thường Phi Trần TẶNG BẠN [10/5 (372)]
Đọc thơ biết bạn sướng nhất đời
Cạnh những nàng tiên choán chổ bơi
Muốn ít nhu cầu nhiều lộc phúc
Ưa gì được nấy cứ à ơi
VĂN hay chử tốt Vui lòng mẹ
VÕ giõi đức tài thoả dạ cha
LỄ nghĩa sinh hoà nhờ phú quý
Nhân tâm thọ hưởng tướng đại gia
Hoạ Nguyên vận và ẩn nhân tướng.

[10/5 (372)]

bình luận

bình luận