(1347) ĐỜI DÂN, VẬN NƯỚC

(1347) ĐỜI DÂN, VẬN NƯỚC
Đời dân, vận nước có liên quan,
Dân bất mãn làm nước bất an!
Nước tiến nhanh dân càng được lợi,
Toàn dân giúp nước, khổ không than!
Phương Minh (5/2005)

 

 

(1346) THƠ TỨ TUYỆT


(1346) THƠ TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chử mà thôi,
Gởi gắm tâm tư cũng đủ rồi!
Tứ tuyệt thất ngôn thêm sáng giá,
Khi bài thơ thắm đượm màu đời!
Phương Minh (5/2005)

*2016 : 8/1 (303), 11/5 (374)

_________________________

Chieutim Cửa Tùng · 117 bạn chung

Bác Võ Văn Lễ
Họa vui với bác, có gì sai mong bác lượng thứ nhé.
THẤT NGÔN TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chữ nhiều rồi
Có viết tăng thêm cũng vậy thôi
Tứ tuyệt lưu truyền cùng hậu thế
Thất ngôn sáng mãi đến muôn đời

 

 

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU
Nữ nhân và kể cả nam nhân,
Cơ thể cả hai đẹp tuyệt trần;
Chiêm ngưỡng lẫn nhau vẻ đẹp ấy,
Khiến đời nhân thế vui vô ngần!
Phương Minh (9/1964)

 

 

 

*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG

*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG
Năm mới tương lai rực sáng ra,
Niềm vui tràn ngập khắp muôn nhà;
Đời dân phấn khởi trong hạnh phúc,
Vận nước vững bền trước phong ba.
Đoàn kết giúp dân mau giàu mạnh,
Quyết tâm đưa nước tiến dần xa;
Chúc cho tất cả cùng vui hưởng:
Năm mới tương lai rực sáng ra!
Phương Minh (12/2015)

*2015 : 31/12 (300)

 

(1339) QUEN CHÚC NHAU

(1339) QUEN CHÚC NHAU
Năm mới người đời quen chúc nhau,
Chúc luôn khỏe mạnh, sống sang giàu,…
Phần đông quên chúc điều nhân nghĩa,
Đạo đức làm sao chẳng giảm mau?!
Phương Minh (12/1986)

*2015 :29/12 (299)

*2016 :3o/12 (532)

(1338) DƯỠNG SINH

(1338) DƯỠNG SINH

Khéo ăn, siêng luyện để cường thân,
Học, đọc kiên trì mở óc dần;
Thể, trí nâng cao càng lợi lớn,
Lợi nhà, lợi cả nước và dân!

 Phương Minh(3/2010)

*2017 : 26/7

 

 

 

*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC

*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC
Độc lập, dự do dần mất rồi,
Vì quân Mỹ : Bắc, Nam phân đôi!
Đời dân khốn khổ thêm chồng chất,
Vận nước thăng trầm cứ nỗi trôi.
Đòi tự do toàn dân nổi dậy,
Giành dân chủ cả nước bùng sôi;
Bốn ngàn năm sừ nung truyền thống,
Đánh đến ngày quân Mỹ cút thôi!
Phương Minh (7/1965)

*2015 :

 

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)