• Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

 

 

*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI

*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI
Thi nhân cứ mãi ước mơ xa,
Luôn muốn tình người trải rộng ra:
Xung đột, chiến tranh,… luôn vắng bóng,
Phồn vinh, hạnh phúc,… khắp muôn nhà,
Hòa bình các nước vui gìn giữ,
Công lý muôn dân yêu thiết tha,…
Được thế, loài người ai cũng hưởng:
Thiên đường ngay tại trần gian ta!
Phương Minh (8/2016)

*2016 : …/8 – *2017 : 11/2 (565), 16/10

(1491) TẠO VÀ DÙNG VỐN SỐNG

(1491) TẠO VÀ DÙNG VỐN SỐNG
Đọc sách, giao lưu, trải nghiệm đời,…
Giúp cho vốn sống tạo thêm lời!
Vốn, lời nhờ đó nhiều thêm mãi,
Khéo dùng…càng lợi lớn, ai ơi!
Phương Minh (5/1973)

 

(1488) KHÔNG VÌ LỢI RIÊNG

(1488) KHÔNG VÌ LỢI RIÊNG
Việc lợi nước dân, kiên quyết làm,
Lợi riêng tư chẳng động lòng tham!
Những quan sống suốt đời như thế,
Dân muốn quên ơn cũng khó kham!
Phương Minh (12/2010)