(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG
Sở thích và năng khiếu : tối cầni,
Kiên trì theo đuổi thành công dần;
Những người sở hửu thêm tâm tốt,
Việc họ làm luôn lợi nước dân!
Phương Minh  (11/1973)
1822 (1722, A73, B27)