(1097) DÂN VIỆT NAM

(1097) DÂN VIỆT NAM
Dân Việt Nam yêu thích thái bình,
Đó là khát vọng thật chân tình!
Không hề muốn chiến tranh, tang tóc,
Giử nước … còn ai dám trách, khinh?!
Phương Minh (3/1979)

*2015 : 26/6 (186)

(1094) MỆT CHẲNG THAN

(1094) MỆT CHẲNG THAN
Đâu có gì mà phải luận bàn,
Họp nhiều càng uổng phí thời gian!
Lợi dân, quan cứ làm, không ngại,
Dân sẽ cùng làm … mệt chẳng than!
Phương Minh (2/1998)

**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

 

**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

1* Chiếm biển, đảo người rồi nói bừa,
“Chủ quyền khỏi cải” là bằng thừa!
Việt Nam có đủ bằng chứng cả,
Ỷ mạnh nói bừa thật khó ưa!

2* Cải tạo bãi Chu Viên, Gạc Ma,…
Thuộc Trường Sa của Việt Nam ta;
Xây thêm hai ngọn hải đăng mới’
Khiến tình hình càng rối thêm ra!

3* Ỷ mạnh giàu là dại đó nghen,
Hiếp người tạo họa, lại thêm hèn!
Mạnh giàu chơi tốt với nghèo, yếu,
Đạt được thâm giao mới đáng khen !
,
4* Có sức mạnh đương nhiên có quyền,
Đó là nhận thức gây lắm phiện !
Nước nào ỷ mạnh mà bành trướng,
Những nước liên quan phản ứng liện!

5* Trung quốc mạnh lên thật đáng phiền,
Biển Đông độc chiếm làm ngay liền !
Ý đồ chi phối toàn thế giới,
Mơ ước hoang đường nên sớm kiêng!

Phương Minh (6/2015)

25/6 (185),

**(1092 – B24) SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

**(1092 – B24) SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

1* Sóng dậy biển Đông còn kéo dài,
Là do Trung quốc muốn khoe tài;
Chứng minh mình đã là nước lớn,
Khoe mạnh, khoe giàu để lấy oai !

2* Ỷ mạnh giàu, ham hiếp yếu nghèo,
Cứ gây thù hận ai thèm theo !
Sao bằng giúp đở nhau thật dạ,
TÌnh nghĩa lâng bang kết tựa keo !

3*Mỹ mới bay vài lượt lượn qua,
Thăm dò phản ứng thử thôi mà !
Hải quân Trung quốc hồ đồ đuổi,
Làm vậy mà không thấy ngại a?!

4*Nuốt trọn biển Đông chẳng được đâu,
Dể gì Trung quốc thắng toàn cầu !
Khôn hồn nên đổi cách hành sử,
Bành trướng làm sao ôm mộng lâu!

5* Nếu biễn Đông nổ ra chiến tranh,
Ý đồ Trung quốc khó mong thành!
Toàn nhân loại phải cùng chung sức,
Hàng hải tự do kiên quyết giành !

Phương Minh (6/2015)

24/6 (182)

**(1092 – B23) THẬT LÀ ĐÁNG TRÁCH

**(1092 – B23) THẬT LÀ ĐÁNG TRÁCH

1*Hội nghị nào bàn về biển Đông,
Cứ nghe Trung quốc nói lòng vòng;
Việc gì nêu cũng không minh bạch,
Hay cải bừa xem có được không?

2*Thế giới ngày nay đang rất cần,
Tự do hàng hải rộng, xa dần,
Biển Đông, Trung quộc mưu toan chiếm
Các nước bất bình phản ứng rân!

3* Chiếm đảo Việt Nam, rồi đăp bồi,
Ý đồ trơ trẽn, cách làm tồi !
Cộng đồng thế giới càng thêm rỏ :
Hiện trạng củ thay đổi hẳn rồi !

4* Trung quốc trở thành mối họa to,
Khiến cho nhiều nước phải chung lo,
Nếu đường chín đoạn thành hình được,
Hàng hải còn đâu sự tự do ?!

6*Thế giới ngày nay tiến bô nhiều,
Vì sao Trung quốc quá ư liều:
Bước thêm những bước ngược thời đại,
Thật là đáng trách biết bao nhiêu ?!

(5/2015)

7/6

*2016: 29/6 (437)

(1092) KHEN, CHÊ QUAN

(1092) KHEN, CHÊ QUAN
Quan tốt, dân mình luôn miệng khen,
Tồi thì … chê, chửi cũng rùm beng!
Khen hay chê, chửi …đều minh bạch,
Làm để dân chê, nhục lắm nghen!
Phương Minh (9/1986)