1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

Nghênh đón nàng Xuân dạo mọi nhà,
Quê, thành nhộn nhịp rực cờ hoa;
Mong nhìn ổn định toàn nhân loại,
Ước thấy phồn vinh khắp nước ta.
Nước mạnh, dân thêm giàu ý chí,
Dân giàu, nước cứ mạnh dần ra;
Bước sang năm mới chân thành chúc:
Nước Việt Nam vững bước tiến xa !
Phương Minh (1/2014)

1736(1648, A61, B27)

*2017: 3/1(534)

 

 

(1076) GƯƠNG SÁNG

(1076) GƯƠNG SÁNG
Hiến máu xương cho tổ quốc ta,
Chính  là cách sống rực màu hoa!
Việt Nam trãi bôn ngàn năm sử,
Có biết bao gương sáng tỏa ra!
(9/1987)

29/3 (114)