(1750-A70) DÂN GÓP THÊM CÔNG

Giữ tròn trách nhiệm của công dân,
Già, trẻ , gái, trai vui góp phần;
Độc lập, chủ quyền cùng giữ vững,
Tự do. dân chủ mở ra dần.
Thời cơ nhanh chớp càng hưng nước,
Thách thức khéo xoay thêm lợi dân ;
Nước tiến vững, nhanh, dân phấn khởi,
Góp thêm công chẳng hề phân vân!
Phương Minh (12/1995)
*2017 : 9/2(561), 19/7, 19/11
1750(1653, A70, B27)

1744(A64) MUỐN SỐNG RA NGƯỜI

Người yêu dân nước nát tâm can,
Do thấy đời dân khổ ngập tràn;
Cả nước luôn mong xâm lược cút,
Toàn dân mãi đợi hận thù tan.
Không còn độc lập đau vô hạn,
Mất hết tự do buồn hết can;
Muốn sống ra người cần quyết tử,
Để toàn dân Việt thoát lầm than!

Phương Minh (3/1969)

1744(1653, A64, B27)

(1606) TRĂN TRỞ SUỐT ĐỜI


Nhìn vào cuộc sống của loài người,
Kẻ thức thời trăn trở suốt đời;
Áp bức, bất công còn tạo rối,
Khiến cho thế giơi khó an ngơi!
Phương Minh (12/1979)
1689(1606, A56, B27)
 *2016 :  28/11 (499)
*2017 :  22/11

(1605) TƯỞNG DÂN VUI

Cuộc sống cần dân chủ, tự do,
Quan vì dân phải nhớ luôn cho:
Dân còn khao khát hai điều ấy,
Tưởng dân vui là quan lầm to!
Phương Minh (12/1979)
1688(1605, A56, B27)

(1507) AN NINH VÀ THỊNH VƯỢNG

An ninh, thịnh vượng cần lắm thay,
Hưởng được cả hai hạnh phúc ngay!
Chế độ càng an ninh, thịnh vượng,
Dân thêm tin, quyết giữ không lay!
Phương Minh (11/1985)

(1457) TÌM CÔNG BẰNG

(1457) TÌM CÔNG BẰNG
Ôm mộng xa xôi từ ấu thơ,
Đến nay đầu bạc vẫn trông chờ;
Chờ hoài, chờ mãi,… mà đâu thấy,
Tìm công bằng, quá khó, đâu ngờ?!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH
Tập Cận Bình ơi, Tập Cận Bình!
Với lân bang phải thật thân tình!
Lấn ranh, cướp đảo,… coi sao được?
Bành trướng, làm càn,…thiên hạ khinh!
Phương Minh (19/4/2016)

*2016 : 20/4 (330)

 

(1427) LUÔN CẢNH GIÁC

(1427) LUÔN CẢNH GIÁC
Cả thời đen tối lẫn vinh quang,
Lịch sử ghi đúng, đủ, rõ ràng;
Càng khiến cháu, con luôn cảnh giác
Chống ngoại xâm tư thế sẵn sàng!
Phương Minh (9/1999)

 

 

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT

(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT
Việt Nam đã trãi qua nhiều đời,
Chiến thắng ngoại xâm quá tuyệt vời!
Hậu sinh luôn tiếp bước tiền bối,
Viết bao trang sử sáng ngời ngời!
Phương Minh (8/1996)

*2016 :

 

*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC

*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC
Độc lập, dự do dần mất rồi,
Vì quân Mỹ : Bắc, Nam phân đôi!
Đời dân khốn khổ thêm chồng chất,
Vận nước thăng trầm cứ nỗi trôi.
Đòi tự do toàn dân nổi dậy,
Giành dân chủ cả nước bùng sôi;
Bốn ngàn năm sừ nung truyền thống,
Đánh đến ngày quân Mỹ cút thôi!
Phương Minh (7/1965)

*2015 :

 

 

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

(1316) BÌNH ĐẲNG GIỚI

(1316) BÌNH ĐẲNG GIỚI
Bình đẳng nam, nữ là tối cần,
Vợ, chồng nhờ đó thêm tình thân;
Vợ tôi, chồng chúa mau từ bỏ,
Trước chẳng quen, sau thích ứng dần!
Phương Minh
(9/1976)

*2016: 14/6 (411)

 

 

 

 

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN
Một chín bảy lăm thay sắc cờ,
Khiến bao người cứ ngỡ là mơ!
Toàn dân phấn khởi vui đời đổi,
Khắp nước hân hoan thỏa mộng chờ!
Bè bạn vui lây lòng háo hức,
Quân thù hoảng chạy trí lơ ngơ,
Việt Nam đuổi Mỹ quá nhanh, gọn,
Đạt chiến thắng thần tốc khó ngờ!
Phương Minh (4/1975)

*2015 : 20/12 (294)

*2016 : 2/5 (349), 29/4

*2017 :  29/4 (463)