(1377) TÌM HOÀI

 

(1377) TÌM HOÀI
Vì yêu, già dặn thành tay mơ,
Ngớ ngẩn nào ai có thể ngờ?!
Người mẫu mực, tình duy nhất thật,
Tìm hoài nhưng vẫn mãi buồn chờ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

bình luận

bình luận