(1612) CÒN MÃI CÔNG LAO

Góp công tô điểm đời thêm tươi,
Giúp khắp nước luôn rộn tiếng cười;
Thành quả ấy thật là đáng  quý,
Công quan còn mãi đến muôn đời!
Phương Minh (12/1995)
1695(1612, A56, B27)

(1609) TIN VÀO BƯỚC TIẾN

Vững tin vào bước tiến ngày mai,
Đường đến thành công chọn chẳng sai;
Nước Việt Nam từng bước đạt đến,
Văn minh, ổn định,… rực tương lai
Phương Minh (12/1979)
1692(1609, A56, B27)

(1608) ĐẠT CAO TẦM

Phát minh, sáng tạo,…ít quan tâm,
Là hướng đi từng phạm lệch, lầm;
Chủ trương đào tạo không thay đổi,
Khó mong tiến bộ đạt cao tầm!
Phương Minh (12/1979)
 1691(1608, A56, B27)
*2016 :  7/12 (511)

(1607) NHÂN CÁCH VĨ NHÂN

Vĩ nhân lòng dạ rộng bao la,
Nhân cách luôn luôn tõa sáng ra;
Họ tạo biết bao bài học quí,
Học được, làm theo lợi lắm mà!
Phương Minh (12/1979)
*2016 :  1/12 (502)

1690(1607, A56, B27)

(1606) TRĂN TRỞ SUỐT ĐỜI


Nhìn vào cuộc sống của loài người,
Kẻ thức thời trăn trở suốt đời;
Áp bức, bất công còn tạo rối,
Khiến cho thế giơi khó an ngơi!
Phương Minh (12/1979)
1689(1606, A56, B27)
 *2016 :  28/11 (499)
*2017 :  22/11

(1605) TƯỞNG DÂN VUI

Cuộc sống cần dân chủ, tự do,
Quan vì dân phải nhớ luôn cho:
Dân còn khao khát hai điều ấy,
Tưởng dân vui là quan lầm to!
Phương Minh (12/1979)
1688(1605, A56, B27)

(1602) CỨ VIỆC ĐI!

Đã chọn đúng đường, cứ việc đi!
Gian lao, trở ngại chẳng nề chi!
Lợi dân, ích nước là trên hết,
Tổ quốc cần, ta còn ngại gì?!
Phương Minh (9/1974)
1685(1602, A56, B27)

(1600) CHỌN THEO SỞ THÍCH

Sở thích lợi đời cứ bám đeo,
Thứ nào không lợi chẳng thèm theo;
Những gương hay, tốt luôn tìm học,
Nhân nghĩa làm sao đến nổi nghèo?!
Phương Minh (11/2010)
 1683(1600, A56, B27)
*2017 : 1/11

(1598 – A56) CÔNG TRỒNG NGƯỜI

Đâu dễ gì quên cái thuở nào,
Điều hay, lẽ phải thầy cô trao;
Đoạn văn hay nhờ thầy phân tích,
Bài toán khó do cô chuyển giao.
Khiến óc sáng ra, nhận thức mở,
Giúp tâm nhạy cảm lợi làm sao!
Công trồng người thật đáng trân trọng,
Là thứ công lao quí biết bao !
Phương Minh (11/2010)
1681(1598, A56, B27)
*2017 : 20/11