(1608) ĐẠT CAO TẦM

Phát minh, sáng tạo,…ít quan tâm,
Là hướng đi từng phạm lệch, lầm;
Chủ trương đào tạo không thay đổi,
Khó mong tiến bộ đạt cao tầm!
Phương Minh (12/1979)
 1691(1608, A56, B27)
*2016 :  7/12 (511)

bình luận

bình luận