(1457) TÌM CÔNG BẰNG

(1457) TÌM CÔNG BẰNG
Ôm mộng xa xôi từ ấu thơ,
Đến nay đầu bạc vẫn trông chờ;
Chờ hoài, chờ mãi,… mà đâu thấy,
Tìm công bằng, quá khó, đâu ngờ?!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI
Quan cứ làm nhiều việc lợi dân,
Tạo điều kiện để quan, dân gần;
Giúp dân hồ hởi góp công sức,
Xây dựng nước ta cường thịnh dần!
Phương Minh (4/2016)

*2016 : 31/5 (400)

 

(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ

(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ
Do thiếu hiểu mà làm trái, sai,…
Thời nào cũng có, tin không ai?
Khi quan trên thương dân, rà lại…
Dân thấy vui vì giảm họa tai!
Phương Minh (24/4/2016)

*2016 : 24/4 (335)

 

 

(1450) TỰ LỰC VƯƠN LÊN

(1450) TỰ LỰC VƯƠN LÊN
Nhờ vào khối óc, hai bàn tay,…
Tự lực vươn lên đáng quý thay!
Ngồi đợi thời cơ, chờ thuận lợi,
Uổng đời trai, vỡ mộng càng gay!
Phương Minh (24/4/1966)

*2016 : 17/6 (414)

(1449) TÙY CẢNH VUI SỐNG

(1449) TÙY CẢNH VUI SỐNG
Ôm mộng xa xôi dể vướng sầu!
Muốn tìm hạnh phúc, biết tìm đâu?
Tùy theo hoàn cảnh mà vui sống,
Hạnh phúc ngập tràn, hưởng được lâu!
Phương Minh (2/1966)

*2016 : 26/6 (425)

 

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH
Tập Cận Bình ơi, Tập Cận Bình!
Với lân bang phải thật thân tình!
Lấn ranh, cướp đảo,… coi sao được?
Bành trướng, làm càn,…thiên hạ khinh!
Phương Minh (19/4/2016)

*2016 : 20/4 (330)

 

(1445) ĐỜI QUAN

(1445) ĐỜI QUAN
Làm lợi dân được dân mến yêu,
Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Nếu quan ham sống vì tư lợi,
Sao khỏi bị dân chê, chửi nhiều?!
Phương Minh (7/1995)