(1453) XA QUÊ HƯƠNG

(1453) XA QUÊ HƯƠNG
Người bình thường sống xa quê hương,
Từng kỷ niệm xưa gợi nhớ thương!
Mọi việc buồn, vui nơi xứ mẹ,
Tưởng quên rồi mà vẫn còn vương!
Phương Minh (4/2016)

 

 

bình luận

bình luận