(1338) DƯỠNG SINH

(1338) DƯỠNG SINH

Khéo ăn, siêng luyện để cường thân,
Học, đọc kiên trì mở óc dần;
Thể, trí nâng cao càng lợi lớn,
Lợi nhà, lợi cả nước và dân!

 Phương Minh(3/2010)

*2017 : 26/7

 

 

 

(1213) HÀNH Y VỚI TÂM TỐT

(1213) HÀNH Y VỚI TÂM TỐT
Danh y thời trước lập danh phương,
Hướng dẫn người sau rất tỏ tường;
Thầy thuốc học, dùng với tâm tốt,
Bệnh nhân thoát khổ vui khó lường!
Phương Minh (8/2015)

 

(1189) XOA DỊU NỔI ĐAU

(1189) XOA DỊU NỔI ĐAU
Xoa dịu nổi đau của bệnh nhân,
Là nguồn vui thầy thuốc luôn cần?!
Cái tâm trị bịnh cần vô kể,
Tâm áy giúp thầy thuốc giỏi dần!
Phương Minh(7/1965)

 

(0529) THÍCH ĂN LẠNH MÁT

(0529) THÍCH ĂN LẠNH MÁT
Thức nóng, ấm luôn cần, chớ khinh?
Thường ăn, bệnh tật khó lòng sinh!
Ăn nhiều những thứ lạnh và mát,
Hậu quả dể gì chẳng hãi kinh!
(5/1978)

**(0109 – B15) THẦY THUỐC

CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

**(0109 – B15) THẦY THUỐC

*Được mệnh danh “Lương y như từ mẩu”,
Giử làm sao thật xứng với danh xưng!
Giúp người bệnh buồn khổ thành vui mửng,
Với tấm lòng người mẹ hiền bác ái!

*Dù khó khăn luôn cam tâm nếm trãi,
Vẫn kiên trì chữa trị cho bệnh nhân;
Trị sao cho bệnh nặng khỏe lên dần,
Vì trách nhiệm, không hề vì lộc, lợi!

*Thầy thuốc giỏi  nhiều người luôn kính, ngợi:
Lòng thương người của họ thật bao la!
Tâm “từ mầu” họ vui trãi dần ra,
Với thái độ luôn chân tình, sốt sắng!

*Vài ý giản đơn xin chân thành nhắn :
Là người thầy thuốc phải có lương tâm,
Tìm phương án tốt, cố tránh sai lầm;
Giúp bệnh nhân qua khỏi cơn hoạn nạn!

*Ai để cho người bệnh buồn lòng, bất mản,
Làm bẩn nhơ nghề cần được tôn vinh;
Đồng nghiệp có thêm cớ để bất bình,
Là người rất đáng bị đời nguyền rủa!

(7/2008)

**2015 : 27/2