(1338) DƯỠNG SINH

(1338) DƯỠNG SINH

Khéo ăn, siêng luyện để cường thân,
Học, đọc kiên trì mở óc dần;
Thể, trí nâng cao càng lợi lớn,
Lợi nhà, lợi cả nước và dân!

 Phương Minh(3/2010)

*2017 : 26/7

 

 

 

bình luận

bình luận