**(1004 – B22) ĐỜI VÀ TA

**(1004 – B22) ĐỜI VÀ TA

*Ai chán đời nên nghĩ kỹ đi:
Mình làm đời lợi được điều gì?
Đời cho mình thật là nhiều thứ,
Xa lánh đời đâu lợi lộc chi?!

*Tốt, xấu,…quanh ta nhiều lắm mà,
Khách quan, bình tỉnh mới nhìn ra:
Góp công tích cực càng thêm lợi,
Chê, chán đời, hạnh phúc mãi xa…!

*Ta lánh đời, đời phiền trách ta,
Những gì xã hội làm thêm ra;
Đời và ta vẫn cùng chung hưởng,
Cứ hưởng không làm kỳ lắm mà !

*Đời muốn ta chung sức với đời,
Giúp đời thêm vẽ đẹp ngời ngời!
Biết bao người góp công không nệ,
Từng đạt đến nhân cách tuyệt vời !

*Đời có rất nhiều thứ  đẹp, hay,
Người yêu đời hạnh phúc nhiều thay!
Ai quen nhìn thấy đời đáng chán,
Hạnh phúc vào tay cũng vụt  bay… !

Phương Minh (10/2004)

*2015 : 10/2

*2016 : 18/5 (385A)

 

 

(1004) THÀNH NHÂN VÀ THÀNH DANH

(1004) THÀNH NHÂN VÀ THÀNH DANH
Thành nhân rồi, mới dể thành danh,
Học, luyện kiên tâm mộng ắt thành!
Những kẻ háo danh, nhiều tham vọng,
Nếu không đạt lợi : mộng tan tành!
 (7/1964)

 

(1001) CHO VÀ NHẬN

(1001) CHO VÀ NHẬN
Sống là cho, chẳng nhận riêng mình,
Ham nhận nhiều thiên hạ dể khinh!
Nhân cách thêm cao nhờ cống hiến,
Hòa vào đời sống thật chân tình!
Phương Minh (7/1965)

***03