**(1004 – B22) ĐỜI VÀ TA

**(1004 – B22) ĐỜI VÀ TA

*Ai chán đời nên nghĩ kỹ đi:
Mình làm đời lợi được điều gì?
Đời cho mình thật là nhiều thứ,
Xa lánh đời đâu lợi lộc chi?!

*Tốt, xấu,…quanh ta nhiều lắm mà,
Khách quan, bình tỉnh mới nhìn ra:
Góp công tích cực càng thêm lợi,
Chê, chán đời, hạnh phúc mãi xa…!

*Ta lánh đời, đời phiền trách ta,
Những gì xã hội làm thêm ra;
Đời và ta vẫn cùng chung hưởng,
Cứ hưởng không làm kỳ lắm mà !

*Đời muốn ta chung sức với đời,
Giúp đời thêm vẽ đẹp ngời ngời!
Biết bao người góp công không nệ,
Từng đạt đến nhân cách tuyệt vời !

*Đời có rất nhiều thứ  đẹp, hay,
Người yêu đời hạnh phúc nhiều thay!
Ai quen nhìn thấy đời đáng chán,
Hạnh phúc vào tay cũng vụt  bay… !

Phương Minh (10/2004)

*2015 : 10/2

*2016 : 18/5 (385A)

 

 

bình luận

bình luận