(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ
Gương giành độc lập được đề cao,
Dân Việt Nam hân hạnh biết bao!
Đuổi ngoại xâm không còn quá khó,
Tạo thành tiền lệ quí làm sao!
Phương Minh (8/2015)

 

bình luận

bình luận