(1809) CẢM NHẬN TÌNH QUÊ

Tình yêu quê quý, lạ làm sao?
Vừa đến biên cương tim run, lệ trào!
Ai thật thương dân, yêu tổ quốc,
Tình quê gây xúc động càng cao!
Phương Minh  (4/2018)
1809 (1709, A73, B27)

bình luận

bình luận