(0991) CẦN NGƯỜI TÍCH CỰC

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(0991) CẦN NGƯỜI TÍCH CỰC
Sống sao không thẹn với lương tâm,
Chẳng vướng điều chi ân hận thầm!
Xã hội luôn cần người tích cực,
Góp công giúp nước vượt thăng, trầm!
Phương Minh (11/1984)

(0990) CHẲNG THẤY XA

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(0990) CHẲNG THẤY XA

( Ghi lại lời than thở của một nhà báo 62 tuổi )

Đầu hai thứ tóc mới nhìn ra,
Sai trái do mình chẳng thấy xa;
Ham sống tranh giành danh với lợi,
Tìm hoài hạnh phúc có đâu mà!
Phương Minh (8/1965)

 

**(0988 – B21.1) MUỐN HƯỞNG THÁI BÌNH

**(0988 – B21.1) MUỐN HƯỞNG THÁI BÌNH

1*Trung quốc mưu đồ quá lớn lao,
Biển Đông độc chiếm được không nào?
Hồ đồ, ngang ngược và trơ trẽn,
Thế giới lên án không thẹn sao?!

2*Giành biển đảo, quen hiếp láng giềng,
Tuyên truyền ngược ngạo tạo nhiều phiền!
Biển Đông, vì thế, luôn căng thẳng,
Hành động ác nhơn nên đổi liền!

3*Trung quốc mưu đồ quá xấu, tồi,
Dã tâm cướp đất rõ ràng rồi!
Việt Nam đâu thể ngồi yên mãi,
Hòa khí giữ gìn giới hạn thôi!

4*Dân Việt Nam khi đã đứng lên,
Lời thề quyết thắng họ đâu quên!
Dù dân trong nước hay ngoài nước’
Đều buột xâm lăng tội phải đền!

5*Lịch sử Việt Nam đã lắm lần,
Chống xâm lăng tỏ rõ tài dần!
Tống, Nguyên, Thanh,…đã từng tan mộng,
Nay lại bày chi chuyện khổ dân?!

6*Trung quốc,Việt Nam nghèo lắm mà,
Cứ ghìm nhau hao tốn thêm ra!
Chiến tranh bùng nổ dân thêm khổ,
Càng khiến dân hai nước cách xa !

7*Dân Việt, Trung luôn sống nghĩa tình,
Ai ham gây chiến họ thù, khinh!
Tang thương, chết chóc đâu ai muốn,
Chỉ muốn yên tâm hưởng thái bình!

(21/5/2014)

 

 

(0982) TỰ CẢM

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(0982) TỰ CẢM
T
oán tuy học ít mà kiên trì,
Nghiên cứu say mê chẳng ngại chi!
Kết quả công trình xin giới thiệu,
Chờ lời khen, chúc lẩn chê, khi,…
Phương Minh
(3/1975)