(1030) BƠI TRONG BIỂN TÌNH

 

Biển tình ai cũng quá ham bơi,
Chỉ tạm ngừng bơi khi chán đời!
Hết chán đời, còn bơi tiếp nữa,
Bơi hoài, bơi mãi đến ngừng hơi!

14/1 ,

 

 

 

 

 

 

 

bình luận

bình luận