(0745) VỀ VỚI CỐ HƯƠNG

(0745) VỀ VỚI CỐ HƯƠNG
Tổ quốc Việt Nam luôn nhớ thương,
Dân mình lưu lạc ở muôn phương;
Mong sao họ trở về sum họp,
Chia sẻ vui. buồn với cố hương!
Phương Minh (4/1983)

*2016: 7/7 (446)

 

 

bình luận

bình luận