(1445) ĐỜI QUAN

(1445) ĐỜI QUAN
Làm lợi dân được dân mến yêu,
Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Nếu quan ham sống vì tư lợi,
Sao khỏi bị dân chê, chửi nhiều?!
Phương Minh (7/1995)

 

 

bình luận

bình luận