(1433) VỠ NÁT TIM

(1433) VỠ NÁT TIM
Tình yêu duy nhất ước mong tìm,
Còn khó hơn tìm bắt cá, chim!
Theo đuổi mộng yêu mà không khéo,
Biết bao người vỡ nát con tim!
Phương Minh (5/1966)

 *2017: 7/2(563)

 

bình luận

bình luận