(1422) TIN TƯỞNG

(1422) TIN TƯỞNG
Thử nghiệm, tìm tòi chẳng nệ công,
Con đường đổi mới theo bền lòng!
Mong sao đất nước mau cường thịnh.
Sớm có ngày dân thỏa ước mong!
Phương Minh (8/1992)

 

 

bình luận

bình luận