(1452) DÂN HẰNG MONG

(1452) DÂN HẰNG MONG
Nổi khổ dân được quan cảm thông,
Là nguồn hạnh phúc dân hằng mong!
Nhìn dân buồn khổ, quan ray rứt,
Thôi thúc quan vì dân góp công!
Phương Minh (25/4/2016)

*2016 : 25/4 (336)

 

bình luận

bình luận