(1337) ĐE DỌA HÒA BÌNH

(1337) ĐE DỌA HÒA BÌNH
Hòa bình là thứ quí vô song,
Đe dọa hòa bình có ác không?
Dùng tiếng ác cho câu hỏi đó,
Toàn nhân loại nhứt trí, hài lòng!
Phương Minh (9/1981)

*2015 :

 

 

bình luận

bình luận