(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT

(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT
Việt Nam đã trãi qua nhiều đời,
Chiến thắng ngoại xâm quá tuyệt vời!
Hậu sinh luôn tiếp bước tiền bối,
Viết bao trang sử sáng ngời ngời!
Phương Minh (8/1996)

*2016 :

 

bình luận

bình luận