(1059) Lợi ích từ thơ

(1059) Lợi ích từ thơ
Chọn những ý hay xã hội cần.
Mượn thơ ngắn gọn để ghi dần;
Mong sao người đọc hân hoan nhận:
Thơ cũng ích đời, lợi nước, dân!
Phương Minh ( 8/1965)

bình luận

bình luận