(1492) ĐƯỢC SỐNG YÊN BÌNH

(1492) ĐƯỢC SỐNG YÊN BÌNH
Làm người ai cũng thích hòa bình,
Thù ghét bọn người gây chiến chinh;
Được sống yên bình càng hạnh phúc,
Mong sao nhân loại sống thân tình…!
Phương Minh (11/2001)

 

bình luận

bình luận