(1494) DẠY THÊM, HỌC THÊM

(1494) DẠY THÊM, HỌC THÊM
Dạy thêm, có cấm được không đây?
Quyết cấm càng sanh lắm chuyện rầy!
Trường dạy chưa thông, sách khó hiểu,
Muốn con học tốt phải tìm thầy!
Phương Minh (8/2016)

(471)

bình luận

bình luận