(1336) LOẠI Ý ÁC, SAI

(1336) LOẠI Ý ÁC, SAI
Lởn vởn trong đầu ý ác, sai,
Muốn mà loại bỏ dể đâu ai?!
Phải nhờ ý chí, lòng can đảm,
Loại được thì không tạo họa tai!
Phương Minh (9/1981)

 

 

bình luận

bình luận