*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG

*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG
Năm mới tương lai rực sáng ra,
Niềm vui tràn ngập khắp muôn nhà;
Đời dân phấn khởi trong hạnh phúc,
Vận nước vững bền trước phong ba.
Đoàn kết giúp dân mau giàu mạnh,
Quyết tâm đưa nước tiến dần xa;
Chúc cho tất cả cùng vui hưởng:
Năm mới tương lai rực sáng ra!
Phương Minh (12/2015)

*2015 : 31/12 (300)

 

bình luận

bình luận