(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU
Nữ nhân và kể cả nam nhân,
Cơ thể cả hai đẹp tuyệt trần;
Chiêm ngưỡng lẫn nhau vẻ đẹp ấy,
Khiến đời nhân thế vui vô ngần!
Phương Minh (9/1964)

 

 

 

bình luận

bình luận