(1341) MỪNG NĂM MỚI

(1341) MỪNG NĂM MỚI
CHÚC cho năm mới gặp hên thời,
MỪNG tết, mừng thêm một tuổi đời;
NĂM cũ đã qua, năm mới đến,
MỚI thay cũ, tiến bộ tuyệt vời!
Phương Minh (12/2015)

 

 

bình luận

bình luận