(1814) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

Nhờ toàn dân góp sức hăng say,
Nước Việt Nam hội nhập, đổi thay;
Thịnh vượng, yên bình,… vững bước tiến,
Những người xa xứ nên chung tay!
1814 (1714, A73, B27)

bình luận

bình luận