(1224) TÀI CỦA DÂN VIỆT

(1224) TÀI CỦA DÂN VIỆT
Nước Việt Nam từng có một thời,
Hai miền Nam, Bắc phải phân đôi!
Dân ta đã đổ bao xương máu,
Đuổi hết xâm lăng, thống nhất rồi!
Phương Minh
(5/1995)

 

bình luận

bình luận