(0637) NGUỒN VUI HÀNG ĐẦU

(0637) N’GUỒN VUI HÀNG ĐẦU
Yêu đương mà bảo chẳng nhu cầu,
Nói thế dể gì đúng được đâu!
Ân ái nguồn vui từ vạn thuở,
Vẫn luôn được xếp ở hàng đầu!
Phương Minh (2/1966)

 

bình luận

bình luận