(1810) NHÌN THẤY DÂN VUI

Ôm hận thù tìm cớ chửi nhau,
Sao bằng giúp nước thịnh cường mau!
Ai thương dân cứ về giúp nước,
Nhìn thấy dân vui… quên nỗi đau!
Phương Minh  (4/2018)
1810 (1710, A73, B27)

bình luận

bình luận