(1805) NGUỒN VUI DỄ TÌM

Bắc Nam thống nhất đã lâu rồi,
Ôm hận thù đành sống nổi trôi;
Càng khổ buồn khi nhớ tổ quốc,
Về thăm quê ắt được vui thôi!
Phương Minh  (4/2018)
1805 (1705, A73, B27)

bình luận

bình luận