(1505) LƯU DANH

Đủ chí tài theo đuổi ước mong,
Biết bao người đạt được thành công:
Những ai thật dạ vì dân, nước,
Danh mãi trường tồn với núi sông!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận