(1391) HỌC KHÔNG THỪA

(1391) HỌC KHÔNG THỪA
Học hoài, học mãi cũng không thừa,
Hiểu biết nhiều càng dể thốt, thưa!
Những sự việc mình chưa nắm vững,
Đừng cao hứng nổ, chớ khoe bừa!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

bình luận

bình luận