(1499) KHOE MỚI

(1499) KHOE MỚI
Thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh,
Đổi thay sành xạch thấy mà kinh;
Quan nào lên cũng muốn khoe mới,
Làm khổ học sinh, hành phụ huynh!
Phương Minh (9/2016)

bình luận

bình luận