*(1476 – A51) LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH

*(1476 – A51) LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH

Ôm mộng trèo cao tìm lợi danh,

Chí tài không có mộng sao thành?
Nhờ dùng thủ đoạn quyền thêm rộng,
Bởi dựa ô dù chức lớn nhanh!
Gặp lúc hên thời vui mộng đạt,
Đến khi mất thế tỏa mùi  tanh!
Sao bằng cống hiến tùy năng lực,
Dân nước ghi công lưu sử xanh!

Phương Minh (15/6/2016)

*2016:  28/6 (431), 23/9 (475)

 

 

 

bình luận

bình luận