(1437) BỆNH CỦA MỌI THỜI

(1437) BỆNH CỦA MỌI THỜI
Tham nhũng, quan liêu ở mọi thời,
Nơi nào cũng có ít, nhiều thôi;
Thẳng tay trừng trị mới mong giảm,
Nương, nhẹ tay sao khỏi rối bời?!
Phương Minh (10/1985)

 

 

bình luận

bình luận