(1435) MỞ ĐƯỜNG KHÁM PHÁ

(1435) MỞ ĐƯỜNG KHÁM PHÁ
Thắc mắc, tìm tòi,… lợi thấy ngay,
Mở đường khám phá nhiều điều hay!
Phát minh, sáng tạo,…không ngừng nghỉ,
Cuộc sống loài người luôn đổi thay!
Phương Minh (5/1966)

 

 

 

 

bình luận

bình luận